مسابقه بزرگ طراحی سخن

فراخوان مسابقه بزرگ «طراحی سخن» توسط پایگاه تحلیلی مصداق منتشر شد.

 

جوایز نفرات برگزیده بخش اصلی :

نفر اول: کتاب نفیس زلال حکمت به همراه یک سکه تمام بهار آزادی و لوح افتخار

نفر دوم: کتاب نفیس زلال حکمت به همراه یک نیم سکه و لوح افتخار

نفر سوم: کتاب نفیس زلال حکمت به همراه یک ربع سکه و لوح افتخار

جوایز نفرات برگزیده بخش جانبی:

نفر اول تا سوم: کتاب نفیس زلال حکمت به همراه لوح افتخاردنیای مسابقه