مسابقه بین المللی Coffee Mania

فراخوان مسابقه بین المللی بسته بندی “۲۰۱۸ Young

 

شرایط شرکت در مسابقه :

مسابقه در دو رده برگزار می‌گردد:

1. دانشگاهیان و طراحان (دانشجویان و طراحان در تمام رده‌های سنی)

2. دبیرستان (دانش‌آموزان دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی)

 

هزینه شرکت در مسابقه :

هزینه شرکت در این مسابقه رایگان می‌باشد.

 

جوایز مسابقه :

1. دسته‌ی طراحان و دانشجویان :

نفر اول) ۲۰۰۰ یورو

نفر دوم) ۱۲۰۰ یورو

نفر سوم) ۸۰۰ یورو

 

2. دسته‌ی دبیرستان :

نفر اول) ۱۲۰۰ یورو

نفر دوم) ۶۰۰ یورو

نفر سوم) ۴۰۰ یورودنیای مسابقه